Vi starter opp med nye Etter Skoletid kurs i uke 36.

Tilbudet gjelder fra og med 8. klasse, både for jenter og gutter.

Du får variert trening med instruktør tilstede og god veiledning slik at du trener riktig.

Kurset går over 5 uker og avsluttes med et obligatorisk foredrag.

Gjennomfører du hele kurset og foredraget får du «treningslappen» som gir grunnlag for videre trening på ungdomsmedlemskap.

Da kan du trene på egenhånd mandag – fredag mellom kl. 14.00-18.00 og ellers i følge med foresatte som trener på senteret.

Vi vil sette opp flere kurs fortløpende utover høsten så lenge det er interesse for videre påmelding.

Pris for kurset er kr. 650,-

Påmelding til: torill@maloytrening.no