I forbindelse med nye smitteverntiltak nasjonalt vil vi gi dere en liten oppdatering:

Vi holder åpent for trening men vil fortløpende vurdere situasjonen og hvordan vi best mulig kan fortsette drift på en forsvarlig måte.

Hjelp oss å holde åpent med å følge alle smittevernsregler!

❗Hold deg hjemme om du ikke er helt frisk.
❗Hold avstand.
❗Vask eller sprite hendene før, under og etter trening!
❗Forsøk å trene på tider med lite folk om du har muligheten til det.
❗Vask av alt utstyr du har vært i kontakt med.
❗Gjennomfør økten din effektivt og kom helst ferdig skiftet så vi unngår mye folk i garderobene.

Det siste vi ønsker er å stenge ned vårt nye senter nå, så vær så snill å fortsette med den gode jobben dere gjør når dere er på trening hos oss ????