Snakk om doping!

Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dopingbruk blant ungdom? 

Gratis foredrag for alle som jobber med ungdom.

Dette foredraget passer for alle som har kontakt med ungdom enten gjennom jobb eller fritidsaktiviteter.

5 mars kl. 16.30-17.30 i auditoriet på Måløy Videregående Skole. 

Påmelding til: post@maloytrening.no

Dopingatferd formes over tid, og det er mye vi kan gjøre for å påvirke ungdom til å ta gode helsevalg og dermed forebygge dopingbruk.

I dette foredraget vil fylkeskoordinator i Vestland, Kaja Haugen, ta frem tall og forskning på hva ungdom tenker om doping, og hvordan vi kan oppdage og håndtere eventuell dopingbruk blant ungdom.

Som fylkeskoordinator reiser hun rundt i hele fylket og snakker med ungdom for å spre kunnskap om doping.

Gjennom foredraget vil Kaja dele sine erfaringer fra møter med ungdommene, og gi konkrete tips til hvordan vi kan snakke med ungdommene om doping.

Hvordan kan du som lærer, politi, helsesykepleier, treningssenteransatt, ungdomsarbeider, trener i idrettslaget eller annen fagperson som møter ungdom jobbe med å forebygge doping?

Måløy Treningssenter i samarbeid med Kinn Kommune og Antidoping Norge inviterer til dette foredraget.

Vi arrangerer også samme dag en Temakveld i samfunnshallen som vi anbefaler å delta på etter dette foredraget!!

Sterk hjerne med aktiv kropp

Nordfjordhallen kl. 18.00-19.30