Medlemsvilkår

1. Måløy Treningssenter hovedprodukt er løpende abonnement medlemskap til våre treningssentre med eller uten bindingstid.

2. Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn.

3. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

4. Måløy Treningssenter har 15-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon.

Adgang

5. Du må alltid ha med ditt personlige adgangskort til trening. Det er dette som gir deg adgang til senteret. Adgangskort hentes i resepsjonen.

Medlemskort

6. Mister eller skader et medlem et medlemskort må dette umiddelbart meldes til Måløy Treningssenter på “Min side”, og vi vil utstede et nytt kort. En kortavgift pålydende kr 250,- vil bli trukket fra oppgitte betalingskort. Kortet kan hentes i resepsjonen.

7. Medlemskapet hos Måløy Treningssenter er personlig og adgangskort skal ikke overlates/lånes til andre.

Administrasjon av medlemskapet

8. Som medlem hos Måløy Treningssenter administrer du selv ditt eget medlemskap på minside. Dette betyr at du selv må logge deg inn på minside dersom du ønsker å endre personopplysninger, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Oppsigelse pr. e-post eller brev er ikke gyldig.
Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

9. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

10. Det er mulig å fryse medlemskap med binding i inntil 1 måned av gangen dersom du blir langvarig syk eller skadet, og ved graviditet Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter.

11. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på minside. Måløy Treningssenter fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

12. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.

Betaling

13. Som medlem hos Måløy Treningssenter aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned.
Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på minside.

14. Måløy Treningssenter sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig på minside under ”Betalinger”

Sikkerhet og trivselsregler

15. Som medlem hos Måløy Treningssenter skal du gjøre deg kjent med Sikkerhetsplanen for senteret du trener på[TH1] . Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret.

16. Trening hos Måløy Treningssenter skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Du kan kjøpe hengelås i resepsjonen eller ta med egen hengelås.

18. Som medlem hos Måløy Treningssenter forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler.

19. Måløy Treningssenter kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Personvern

20. Som medlem hos Måløy Treningssenter samtykker du til at Måløy Treningssenter innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, (Minside) og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangskort på våre treningssentre.

21. Som medlem samtykker du til at Måløy Treningssenter kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

22. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Måløy Treningssenter, og i en periode etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Måløy Treningssenter AS ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss via support på minside

23. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

Måløy Treningssenters rettigheter

24. Måløy Treningssenter kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

25. Måløy Treningssenter skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Måløy Treningssenter seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 5 dager pr. kalenderår.

26. Måløy Treningssenter har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Måløy Treningssenter varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

Personsvernerklæringer

1. Generelt

Måløy Treningssenter tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd
bestemte formål. Det vil kun være enkelte av Måløy Treningssenter ansatte som vil ha fullt innblikk i dine personopplysninger,
og vi har gode rutiner for å sikre og håndtere opplysningene. Behandlingsansvarlig er daglig leder Måløy Treningssenter AS

2. Hva vi benytter personopplysningene til

Måløy Treningssenter  bruker dine personopplysninger til blant annet til:

1. å administrere ditt kundeforhold

2. å måle antall brukere ved det enkelte treningssenter slik at vi kan optimalisere treningstilbudet vårt

3. Innsyn, retting, supplering og sletting

Som medlem hos Måløy Treningssenter har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse.
Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold med oss. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via support på minside. Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

4. Lagring

Vi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos Måløy Treningssenter, og i en periode etter opphør av avtalen.

5. Utlevering

Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling og til de som forestår kameraovervåkningen i våre sentre.

6. Kontakt og nyhetsbrev

Måløy Treningssenter benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert om Måløy Treningssenter. Som medlem har du samtykket til at Måløy Treningssenter kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

7. Kameraovervåking

Måløy Treningssenter har noen tider på døgnet ubemannet treningssenter. På denne måten kan vi gi et utvidet treningstilbud. Som kjent kan det forekomme hærverk og ulykker på bemannede og ubemannede treningssentre. Måløy Treningssenter har derfor kameraovervåkning ved nøkkelkortinngang. Kameraovervåkningen er automatisert, og innsyn i opptakene vil kun bli gjort dersom vi har mottatt melding om at noe har skjedd som nødvendiggjør slikt innsyn. Opplysningene lagres ikke lenger enn 7 dager, men inntil 30 dager dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.

8. Cookies

En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted.

Sikkerhet- og trivselsregler

Hos Måløy Treningssenter ønsker vi at alle skal ha det hyggelig mens de trener. Her ser du våre trivselsregler som bidrar til et godt treningsmiljø for alle.

1. Bidra til et godt treningsmiljø

Hos Måløy Treningssenter ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.

2. Innesko

Grus, møkk og slaps inne på senteret er ikke hyggelig for noen. Derfor må alle trene med rene innesko. Utesko kan plasseres ved inngangeneller i garderobeskap i medbrakt pose.

3. Rent treningstøy og god hygiene

Alle må ha rent treningstøy og praktisere god hygiene. Vennligst ikke ta på deg parfyme når du skal trene.

4. Adgang/ankomst

Bruk ditt personlige medlemskort ved registrering inn på senteret. Medlemskortet kan kun benyttes av medlemskapets eier.

5. Bekledning

Tren ikke i bar overkropp.

6. Bruk skap

Bagger, jakker og andre eiendeler skal ikke tas med rundt på senteret. Benytt låsbare skap. Skapene er for alle medlemmer, så tøm skapet før du drar fra senteret. Låste skap vil bli åpnet ved dagens slutt og innholdet i skapet oppbevares i på senteret i tre uker. Måløy Treningssenter er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i skapene.

7. Rydd etter deg

Som medlem hos oss har du ansvar for å rydde på plass alle vektene og utstyret du har brukt.

8. Bruk av apparater/utstyr

Treningsutstyr skal behandles med omhu og skal kun benyttes til de øvelser de er beregnet til. Håndvekter og utstyr skal ikke slippes eller kastes. Ved spørsmål om bruk av utstyr kan du alltid spørre oss om råd. Kun bruk av flytende kalk er  tillatt.

9. Vask/tørk apparater

Det er bra å svette når du trener, men tenk på andre medlemmer. Vask alltid apparatene etter deg. Papir og sprayflaske med desinfeksjonsmiddel finner du plassert flere steder på senteret. Bruk gjerne håndkle når du trener på matter og styrke- og kondisjonsapparater.

10. Mobil/foto

Vis hensyn ved mobilbruk. Det er lov å ta en treningsselfie, men det er ikke sikkert at andre vil bli med på bildet uten å bli spurt. Ha mobilen på lydløs under trening, og hold mobilsamtaler til et minimum når du er på senteret.

11. Sikkerhet

På Måløy Treningssenter tar vi vare på hverandre. Ser du noen som trenger assistanse – hjelp vedkommende og ta kontakt med personalet.