Smittevernsregler – viktig å huske på:

  • Deltakerne skal til enhver tid holde minst 1 meters avstand
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt
  • Ingen klemming eller håndhilsing
  • Deltakerne skal ikke bruke utstyr

Personer som ikke skal delta på utendørs gruppetime:

  • Personer som er smittet av koronaviruset
  • Personer som tilhører risikogruppen
  • Personer som sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand
  • Personer som ikke følger de instruksjoner som gis for utøvelse av aktiviteten