«Når å prestere blir å overprestere»

Presset for å prestere har i de siste årene beveget seg i en retning som kan være uoppnåelig for mange.
Flere faktorer viser at forventningene og presset for å være god nok er et voksende helseproblem.
Denne temakvelden tar for seg denne utfordringen.
Foredragsholderne har forskjellig innfallsvinkel til temaet, og vil gi oss et bilde av situasjonen både generelt og lokalt.
Dette er et tema som er relevant for oss alle i alle aldrer.
Gutter og jenter, foreldre og ungdommer, trenere og ledere for fritidsaktiviteter og forskjellige yrkesgrupper.

Det er åpnet for alle og det er gratis inngang.

Tid: Mandag 13. mars kl. 18.00

Sted: Nordfjordhallen

Aktuelt for: Alle

Temakvelden er et samarbeid mellom Vågsøy Kommune, Antidoping Norge og Måløy Treningssenter.